0 (222) 220 47 99

Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

1- Test kitapçıklarını kontrol ederek;eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kursun kalemden başka kalem kullanmayınız.

2- Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C kimlik numarası adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse salon görevlilerine söyleyiniz. Adınıza yazılı cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa ,size verilecek olan yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.

3- Yanınızda karalama kâğıdı, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar varsa salon başkanına teslim ediniz.

4- Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Test kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Cevap kâğıtlarında bulunan ‘bu bölüme dokunmayınız. Cevapladığınız derse ait kolonda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.

5- Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. Y kitapçığı kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün Y yuvarlağını, Z’yi kullananlar Z yuvarlağının içini karalayacaklardır.

6- Cevaplarınızı test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız cevap kâğıdında bu derse ait kolonun altındaki soru numarasını bularak size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yanlış karalamanızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

7- Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.

8- Her sorunun 4 seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış olarak değerlendirilecektir.

9- Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

10- Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

11- Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerine kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınız karsısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

12- Sınav sonrası test kitapçık sayfalarını eksik teslim eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

13- Sınav saat 11:00’da baslar. Sınav başladıktan sonra geç gelen adaylar kesinlikle sınava alınmaz.

14- Sınava gireceğiniz sertifika türü ve derslerin farklı olması durumunda;

- Gireceğiniz sertifika türünü ve sorumlu olduğunuz dersi cevaplandırınız.

- Sertifika türüne ait yedek soru kitapçığı isteyiniz.

- Salon görevlilerinden konuyla ilgili tutanak tutmasını isteyiniz.

- Tutulan tutanağın cevap kâğıdına iliştirilmesini sağlayınız.

Ayrıca bu kurallar sınav başlamadan önce salon başkanı tarafından( Cevap kâğıtları ve test kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra ) yüksek sesle okunacaktır.

© 2013     Ecemiz Sürücü Kursu İstiklal Mh. Başarılı Sk. No: 17/1 Daire:102 (Adalar Migros Arka Çıkış Kapısı Karşısı)/ ESKİŞEHİR